Selecteer uw taal / Sélectionnez votre langue
Nederlands
Privacy statement

ROCKWOOL B.V., die in het kader van dit privacy statement optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking, is gevestigd te 6045 JG Roermond, Nederland, aan de Industrieweg 45 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 13014428 (hierna: "ROCKWOOL").

ROCKWOOL neemt uw privacy serieus. Wij zijn gehouden om de privacy van de bezoeker van deze website te beschermen. Lees dit privacy statement aandachtig door, zodat u weet hoe we persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken. Klik hier om dit privacy statement te downloaden.

Vragen met betrekking tot dit privacy statement kunnen worden gericht aan:

ROCKWOOL B.V.
Afdeling Customer Service
Postbus 1160
6040 KD Roermond, Nederland
T (+32) (0)2 715 68 05
E cs@rockwool.be

Artikel 1 Algemeen
1.1 Voor ROCKWOOL is een verantwoorde omgang met gegevens van de websitebezoeker van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving daaraan stelt.

Artikel 2 Omgaan met persoonsgegevens
2.1 Om het gebruik van de website te bevorderen kunnen wij uw gegevens, mede daaronder begrepen door u aan ons verstrekte informatie en details van uw bezoek aan de website van ROCKWOOL, vastleggen in een bestand. Wanneer u de formulieren op de website invult of informatie bij ons aanvraagt, vragen wij u uw naam, e-mailadres en andere relevante (contact)informatie in te voeren. We gebruiken de verzamelde informatie uitsluitend om contact met u op te kunnen nemen in het kader van een gangbare klantrelatie, om een optimaal gebruik van onze website, producten en diensten mogelijk te maken en om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen van onze producten en/of diensten.
2.2 ROCKWOOL kan uw gegevens verstrekken aan met haar gelieerde ondernemingen en aan derden die wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Deze derden zullen dan als verwerkers uitsluitend in onze opdracht optreden. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
2.3 ROCKWOOL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Artikel 3 Uw rechten
3.1 ROCKWOOL wil duidelijk zijn over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens van de websitebezoeker omgaat. Dit privacy statement wil daar een bijdrage aan leveren. Mocht u vragen hebben over de wijze waarop ROCKWOOL met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een bericht sturen aan cs@rockwool.be of uw brief richten aan ROCKWOOL B.V., Afdeling Customer Service, Postbus 1160, 6040 KD Roermond, Nederland.
3.2 U kunt ook aan bovenstaand e-mailadres of postadres een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren of als u gegevens wilt laten wissen. Daarnaast kunt u kosteloos doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of per post ontvangen van aanbiedingen. Om deze rechten te kunnen uitoefenen, zal u een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart als bijlage moeten opsturen. Zo voorkomen wij dat derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Artikel 4 Cookies
4.1 De website van ROCKWOOL maakt gebruik van zogenaamde cookies. Klik in de footer van deze website op ‘Cookie policy’ voor ons cookie statement.

Artikel 5 Opt-in
5.1 De website van ROCKWOOL geeft gebruikers de mogelijkheid tot opt-in. Dit houdt in dat u zelf bepaalt of u onze nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en andere informatie over nieuwe producten, diensten, mogelijkheden en/of evenementen wilt ontvangen. Marketingaanbiedingen en nieuwsbrieven per e-mail worden pas verstuurd nadat we uw toestemming hebben ontvangen. Als u wilt worden verwijderd van een mailinglijst en dus geen informatie meer wilt ontvangen over dit onderwerp, kunt u een e-mail sturen naar cs@rockwool.be met het woord "unsubscribe" als onderwerp of gebruik maken van de opt-out mogelijkheid in de betreffende e-mail.

Artikel 6 Links naar andere websites
6.1 Dit privacy statement is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met de website van ROCKWOOL verbonden zijn. Voor de bijbehorende privacy statements verwijzen zij u graag naar de betreffende websites.

Artikel 7 Wijzigingen
7.1 ROCKWOOL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer ons privacy statement daarom regelmatig.

ROCKWOOL BV.., versie maart 2017

 

Back