Selecteer uw taal / Sélectionnez votre langue
Nederlands
ROCKWOOL FORUM

Brandveilig bouwen met meerwaarde

Iedere brand leidt tot schade. De wet- en regelgeving is primair gericht op de vluchtveiligheid en het voorkomen van branduitbreiding naar aangrenzende percelen. De bedrijfscontinuïteit en schadebeperking op het eigen perceel na een brand zijn geen overheidsdoelstellingen, maar moeten door de gebouweigenaar zelf worden geregeld. Onduidelijkheid hierover heeft vaak tot gevolg dat gebouwen die aan de minimale wettelijke eisen voldoen na een (middel)grote brand total loss zijn, met alle gevolgen van dien, zoals leveringsproblemen, imagoproblemen en milieuschade. Niet voor niets gaat 50% van de bedrijven na een grote brand failliet.

Wanneer gebouweigenaren bovenwettelijke, risicogerichte maatregelen treffen om de kans op total loss te verlagen, vertaalt zich dat echter bijna nooit naar een meerwaarde van het vastgoed. Toch is de ‘fictieve’ meerwaarde groot. Tijdens het ROCKWOOL Forum delen diverse experts hun kennis om u bewust te maken van deze fictieve meerwaarde en de mogelijke gevolgen van een brand voor de bedrijfscontinuïteit en de sociale impact ervan. 

Het ROCKWOOL Forum vindt plaats op 26 september in de Faculty Club in Leuven. Het event begint om 12.30 uur en eindigt om 18.00 uur. Deelname is gratis.

Programma 

  • Ontvangst met lunch
  • Presentatie WTCB: ‘Brandrisico's vs. regelgeving’
  • Presentatie Rockpanel: ‘Brandveiligheid van gevels'
  • Presentatie ROCKWOOL: ‘Toegevoegde waarde van een hogere constructieve brandveiligheid’
  • Pauze
  • Presentatie Colt International: ‘Rookvrij houden van gebouwen; nut en noodzaak’
  • Presentatie Univ Architecten: 'De nasleep van een brand'
  • Presentatie Marsh: ‘De impact van brand’
  • Receptie

Aanmeldformulier ROCKWOOL FORUM

Ik wil graag de ROCKWOOL nieuwsbrief ontvangen
Back