Brandveiligheid

De vuistregels

nooduitgang

Het Koninklijk Besluit (KB) tot vaststelling van de Basisnormen bepaalt de minimum voorwaarden waaraan het ontwerp, de bouw en inrichting van gebouwen moet voldoen. Andere reglementen vullen de Basisnormen aan: Reglementen van de Vlaamse en Waalse regering, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Duitstalige gemeenschap, de NBN, de Arab en nieuwe ontwerpen. De ROCKWOOL brochure ‘Vuistregels brandveiligheid’ biedt op hoofdlijnen inzicht in de Belgische reglementeringen.

De Basisnormen van het Koninklijk Besluit (KB) hebben een verplichtend karakter en zijn van toepassing op woningen, kantoren, logies, gezondheidszorg, scholen, winkels, industriegebouwen en opslagloodsen. Het KB geldt voor nieuwe gebouwen en voor de uitbreiding van bestaande gebouwen, maar beperkt zich tot het gedeelte van de uitbreiding. Industriegebouwen, kleine gebouwen (oppervlakte ≤ 100 m2 en maximaal 2 bouwlagen) en ééngezinswoningen vallen niet onder het toepassingsgebied van het KB.

Eisen per gebouwfunctie 
Het ene gebouw is het andere niet. Zo gelden voor gebouwen met een woonfunctie andere regels dan voor gebouwen met een zorgfunctie (ziekenhuizen, rustoorden), scholen of industriegebouwen. In de ‘Vuistregels brandveiligheid’ worden de eisen voor de volgende gebouwfuncties toegelicht:

 • Gebouwen algemeen, kantoor- en woongebouwen – België
 • Hotels – België
 • Ziekenhuizen – België
 • Rustoorden – Vlaanderen en Brussel
 • Rustoorden – Wallonië en Duitstalige gemeenschap
 • Schoolgebouwen – België
 • Winkels – België
 • Industriegebouwen en opslagloodsen – België
steenwol, brochure, vuistregels

ROCKWOOL brandveilige rotswol
ROCKWOOL brandveilige rotswol is onbrandbaar en in te zetten voor alle brand- en rookcompartimenten. Het brandveilige materiaal valt in de hoogste EUROCLASS voor brandreactie. ROCKWOOL rotswol geeft bovendien nauwelijks rook af en veroorzaakt geen brandende druppels. De rotswol oplossingen van ROCKWOOL presteren dan ook uitstekend op de kwaliteiten:

 • Onbrandbaarheid
 • Brandwerendheid
 • Beperking van ontwikkeling van brand
 • Beperking van rookproductie

Technisch advies
Behoefte aan technisch advies met betrekking tot brandveiligheid van gebouwen en welke bijdrage ROCKWOOL rotswol isolatie hieraan kan leveren? Neem dan gratis en vrijblijvend contact op met onze Customer Service, zij kunnen hierover uitgebreid adviseren.