Heb je een vraag over een product of over de toepassing ervan? Loop je tijdens of voorafgaand aan een renovatie tegen specifieke problemen aan? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze adviseurs helpen je graag en zijn rechstreeks te bereiken op het nummer hiernaast.

Ben je op zoek naar instructies? Op deze pagina vind je:

Veelgestelde vragen

Algemeen

Waar wordt ROCKWOOL rotswol van gemaakt?

ROCKWOOL rotswol wordt gemaakt van het vulkanisch gesteente basalt. Bij de productie van rotswol wordt in de fabriek het natuurlijke proces van de vulkaanuitbarsting nagebootst. 

Wat is de brandwerendheid van ROCKWOOL rotswol?

De brandwerendheid van een bouwconstructie of bouwdeel is de mate waarin dit element gedurende een bepaalde tijd weerstand kan bieden aan een gestandaardiseerde hittebelasting (standaardbrandcurve).

Criteria zijn hierbij: 

  1. de tijd totdat het element bezwijkt;
  2. de tijd dat het element vlamdicht blijft;
  3. de tijd dat de temperatuurstijging aan de koude zijde binnen de gestelde waarden blijft.

Het is de combinatie van productkeuze, dikte, type en afwerking van het bouwelement die uiteindelijk de brandwerendheid bepaalt. ROCKWOOL rotswol is bestand tegen temperaturen tot boven de 1000°C en draagt in zeer belangrijke mate bij aan het verhogen van de brandwerendheid van de constructie.

Wat is de U-waarde?

De U-waarde is de warmtedoorgangscoëffiënt (W/m².K) van de totale constructie inclusief overgangsweerstanden. De U-waarde geeft de hoeveelheid energie aan die per vierkante meter bij een temperatuurverschil van 1 graad door de constructie gaat.

Wat zijn de maximale U-waarden voor warmte-isolatie bij uitwendige scheidingsconstructies?

Voor nieuwbouw moet worden voldaan aan een maximale Umax-waarde van 0,24 W/m².K voor opake scheidingsconstructies, zoals gevels, platte en hellende daken en plafonds.

Hellend dak

Kan een hellend dak geïsoleerd worden als het dakbeschot aan de buitenzijde is voorzien van een dampdichte laag (zoals bijvoorbeeld bitumenpapier)?

Aan de buitenzijde van de isolatie wordt normaliter zoveel mogelijk met dampopen materialen gewerkt, teneinde mogelijke condensvorming in de zone tussen de isolatie en deze materialen te vermijden. Wordt het dampdichte dakbeschot om praktische of economische redenen niet vervangen, dan kan enkel worden geïsoleerd onder de volgende strikte voorwaarden:

  • de isolatie strak tegen het dakbeschot aandrukken en vermijden van ventilerende buitenlucht in deze zone;
  • een hermetisch uitgevoerd dampscherm met hoge dampdichtheid (Sd-waarde) aan de warme zijde van de isolatie.
Moet een schuin dak met houten dakbeschot geventileerd worden tussen isolatie en dakbeschot?

Nee, want deze vroegere manier van ventileren bleek eerder condensproblemen te creëren dan ze op te lossen. Bestaat het dakbeschot uit een dampdicht of dampremmend materiaal, dan wordt geïsoleerd onder de volgende strikte voorwaarden:

  • de isolatie strak tegen de dampdichte buitenlaag aandrukken en vermijden van ventilerende buitenlucht in deze zone; 
  • een hermetisch uitgevoerd dampscherm aan de warme zijde van de isolatie

Is het dakbeschot toch dampopen, dan wordt evenwel ook een dampscherm aan de warme zijde aangeraden, omwille van betere luchtdichtheid en dus beter thermisch rendement van het dak.

Het dak is reeds met tempex, pur of een andere kunststof isolatie aan de buitenzijde geïsoleerd. Wegens de slechte geluidsisolatie wil ik echter aan de binnenzijde nog een laag ROCKWOOL aanbrengen. Kan dat?

Wanneer de dikte van de nieuwe isolatie niet groter is dan de dikte van de bestaande isolatie, dan is het aanbrengen van een extra laag ROCKWOOL isolatie over het algemeen geen probleem. 

Wanneer de dikte van de nieuwe isolatie groter is dan de bestaande isolatielaag, dan is een hermetisch uitgevoerd dampscherm aan de binnenzijde noodzakelijk. Zonder dit dampscherm zou er condensgevaar tussen beide isolatielagen kunnen ontstaan.

Wanneer moet er een damprem toegepast worden?
  • Bij daken met een dampopen maar niet-capillair (dus niet vochtabsorberend) onderdak: altijd
  • Bij daken met een dampopen capillair (vochtabsorberend) dakbeschot (vezelcementplaten) en/of reeds bestaande dampopen isolatie: in principe alleen bij hoge vochtbelasting (badkamers, waslokalen e.d.). Toch is een dampscherm in alle gevallen aan te raden, omwille van een grotere luchtdichtheid en dus beter thermisch rendement van het dak.  
  • Bij daken met een bestaand dampremmend dakbeschot of dampremmende isolatie: altijd, maar alleen onder zeer strikte voorwaarden om condensatieproblemen te vermijden. Bouwfysisch gezien is het altijd beter om een dak met een dampremmende afdichting, aan de buitenzijde te isoleren. Als de ruimte of mogelijkheid er is, is dit dus zeker aangeraden. Isoleren van dit daktype van binnen uit is kritischer. Dakbedekking heeft een zeer hoge dampweerstand en een goed damp- en luchtdicht scherm aan de warme zijde van de isolatie is van cruciaal belang.

Wil men toch aan de binnenzijde isoleren, zorg dan dat voor de isolatie langs een ononderbroken dampscherm aangebracht wordt naar verhouding tot de dakbedekking. Folies met een Sd-waarde > 300 m kunnen zeer dampdichte dakbedekkingen aan. RockRoof Sidefix (Plus) isolatiedekens zijn voor deze toepassing enkel geschikt met een additionele dampremmende laag.

Heb ik RockTect Centitop dampremmende en luchtdichte folie nodig bij het isoleren van het hellend dak?

Dat verschilt per product. ROCKWOOL RockRoof Sidefix en RockRoof Sidefix Plus zijn reeds aan één zijde voorzien van een dampremmende en luchtdichte aluminium laag. RockRoof Flexi, RockRoof Delta en RockSono Solid echter niet. Het hangt dan af van uw toepassing af of het verstandig is nog RockTect Centitop luchtdichte en dampremmende folie aan te brengen.

Aan welke zijde dient de dampremmende laag aangebracht te worden?

Breng een dampremmende laag altijd aan de warme (woon)zijde van de constructie aan.

Spouwmuur

Welke isolatiedikte is er nodig voor een U-waarde van 0,24 W/m².K?

Voor een traditionele spouwmuuropbouw kan volstaan worden met een isolatiedikte van 100 mm Rockfit Premium silver. Voor andere producten en enkele andere constructiesamenstellingen kunt u de benodigde isolatiedikte raadplegen in de technische fiches van de Rockfit producten of in de prijslijst.

Wanneer is de luchtspouw niet- of zwak geventileerd?

Het oppervlak van ventilatieopeningen per meter gevel is bepalend. Tot 500 mm² aan oppervlak ventilatieopeningen per meter gevel is de luchtspouw niet-geventileerd. Van 500 tot 1.500 mm² is de luchtspouw zwak geventileerd en bij meer dan 1.500 mm² sterk geventileerd. 

Open stootvoegen bestemd voor afvoer van doorgeslagen regenwater worden niet als ventilatieopeningen beschouwd.

Wat is de minimale breedte van de luchtspouw?

Bij de toepassing van een niet-of zwak geventileerde luchtspouw dient de effectieve breedte minimaal 20 mm te zijn in verband met de gehanteerde R-waarde van de luchtspouw in de thermische berekeningen.

Vloer

Welk ROCKWOOL product is geschikt voor het isoleren van de houten vloer boven de kruipruimte?

De houten vloer boven de kruipruimte kan met alle ROCKWOOL RockSono isolatieproducten geïsoleerd worden.

Moet er een dampremmende folie worden toegepast bij het isoleren van de kruipruimte?

Nee, dit is niet nodig: vochtige binnenlucht stijgt en zal dus vooral door het dak en de muren een weg naar buiten zoeken. voor de bevordering van de luchtdichtheid van de constructie en daarmee een optimaal thermisch rendement, kun je wel aan de onderzijde van de isolatie een dampopen folie aanbrengen.