Johan Bijvank

Docent Brandpreventie Academy

In zijn bijdrage zal Johan Bijvank ingaan op het verschil tussen brandreactie en brandweerstand en wat dat betekent voor de constructie van een compartimentsscheiding en de leidingdoorvoeringen daarin. Bij brandreactie gaat het er om of materialen en combinaties daarvan de brand wel of niet voeden; bij brandweerstand over de tijd dat de wand stabiel blijft. Zowel steenachtige als lichte scheidingswanden komen aan de orde.

Johan Bijvank, portrait, webinar HVAC

Folkert van der Ploeg

Coördinator brandonderzoek regio Twente (NL)

Folkert van der Ploeg laat vanuit praktijkonderzoek zien hoe materialen en constructies zich werkelijk gedragen bij een brand. Daaruit is af te leiden of de gekozen oplossingen wel of niet hebben bijgedragen aan het beperken van de brand. Van der Ploeg laat zien hoe een in de praktijk gerealiseerde uitvoering verschilt van de theoretisch voorgestelde oplossing. Hij doet dat onder meer aan de hand van een onderzochte brand in een meterkast.

Folkert van der Ploeg, portrait, webinar HVAC

Pascal van den Heuvel

Technical Engineer HVAC & Fire Protection ROCKWOOL BV

Pascal van den Heuvel zal ingaan op brandrealiteit versus testnormen voor leidingdoorvoeringen (EN 1366 deel 3). Hij presenteert daarbij weetjes vanuit de norm en do’s en don’ts bij plaatsing.

Pascal van den Heuvel, portrait, webinar HVAC