Brandveiligheid

Bestand tegen temperaturen tot boven 1.000 °C

icon, 7 strenghts of stone, white on red background, for website, stärken von steinwolle, weiß auf rot, fire resistance, brandschutz, germany

Nieuwe uitdagingen voor bouwsector door verstedelijking

In stedelijke gebieden waar bouwgrond schaars is, wonen en werken steeds meer mensen in hoge gebouwen. Deze hoge gebouwen bieden schitterende woonoplossingen, maar wanneer er brand uitbreekt kan dat zeer ernstige gevolgen hebben. Denk aan het verlies van mensenlevens, het oplopen van brandwonden en het kwijtraken van persoonlijke bezittingen. Ook voor ondernemers kunnen de gevolgen ingrijpend zijn: meer dan de helft van de bedrijven die met een grote brand te maken krijgt, gaat binnen drie jaar failliet. Bovendien heeft een brand een niet te onderschatten impact op omwonenden en het milieu: de bodem, het oppervlaktewater en de lucht worden altijd vervuild.

Eerste stap naar brandveiligheid

Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om de brandveiligheid van een gebouw te verbeteren. Denk hierbij aan het plaatsen van brandwerende deuren en het installeren van rookmelders, brandalarmen en sprinklersystemen. Wil je de brandschade echter minimaliseren, dan is het plaatsen van onbrandbare isolatie een belangrijke eerste stap richting effectieve brandbeveiliging. 

De natuurlijke eigenschappen van steen helpen ons bij de bouw van duurzame en veilige steden, vol brandveilige gebouwen. ROCKWOOL rotswol producten zijn namelijk gemaakt om ook bij gloeiend hete vlammen stabiliteit te blijven bieden.

Hierdoor blijft de structuur van het gebouw beter behouden en hebben mensen meer tijd om het gebouw veilig te verlaten. 

ROCKWOOL rotswol is buitengewoon brandveilig. Gemaakt van het vulkanisch gesteente basalt, verdraagt het extreem hoge temperaturen – tot ver boven de 1.000 °C – en het brandt niet. ROCKWOOL rotswol beperkt branduitbreiding, veroorzaakt nauwelijks of geen rook en veroorzaakt geen toxische gassen.  

Geen flash-over

Sommige materialen produceren brandbare gassen bij een brand, die tot een explosieve verbranding kunnen komen. Deze explosieve verbranding wordt ook wel een flash-over genoemd. Rotswol produceert geen brandbare gassen bij een brand en draagt om deze reden ook niet bij aan het ontstaan van een flash-over. 

fireman, fire brigade, fire, fight a fire, smoke, photo, germany

Brandveilige isolatieoplossingen

ROCKWOOL heeft voor uiteenlopende toepassingen brandveilige isolatieoplossingen ontwikkeld die in de hoogste EUROCLASS vallen. 

Brandbare isolatiematerialen dienen altijd meegenomen te worden in de vuurlastberekening. Rotswol is onbrandbaar volgens EN 12501-1 en wordt niet meegenomen in de vuurlastberekening volgens NEN 6090.

Wist je dat?

Onze oplossingen worden vervaardigd volgens hetzelfde proces dat plaatsvindt in het hart van een vulkaan. Hierdoor blijven onze producten zelfs bij extreem hoge temperaturen stabiel. De rotswol is dan ook geschikt voor tal van toepassingen bij hoge temperaturen. 

photos, germany, schrägdach broschüre, volcano, vulkan, steam, clouds

De kracht van rotswol

Ontdek de overige voordelen van rotswol