circularity, 10 R model

Bron : Bovenstaand model is gebaseerd op het 10 R-model van Jacqueline Cramer https://www.usi.nl/uploads/media/578e2c06d4238/20160714-tno-rapport-def.PDF

Hoe wij invulling geven aan de 10 R's

10 R's

1. REFUSE - Weigeren/voorkomen onnodig gebruik

Aandachtspunten
Nadenken over bijvoorbeeld alternatieve huisvesting, minder werkplekken.
Asset sharing. Van bezit naar gebruik, ‘Product-as-a service’.

Bijdrage ROCKWOOL
Onze Technische Adviseurs denken in een vroeg stadium mee om zo de optimale isolatie-oplossing in samenhang met andere circulaire maatregelen te vinden. Zo kan in bouwprojecten voorkomen worden dat onnodig veel geïsoleerd wordt.

2. REDUCE - Gebruik minder grondstoffen

Aandachtspunten
Zuiniger omgaan met grondstoffen, efficiëntere productiemethode en minder afval.

Bijdrage ROCKWOOL
• Rotswol is een natuurproduct, dat gemaakt wordt van het vulkanisch gesteente basalt. Deze duurzame grondstof is rechtstreeks afkomstig uit de aarde en nagenoeg onuitputtelijk: elk jaar produceert de aarde 38.000 keer meer basalt dan ROCKWOOL voor de productie van rotswol gebruikt. In onze recyclingfabriek worden rotswolresten uit eigen fabriek en van bouwplaatsen tot briketten geperst. Deze worden hergebruikt als secundaire grondstof voor productie van nieuwe rotswol. Dit resulteert in minder gebruik van nieuwe grondstoffen.

• Om het energieverbruik te verminderen wordt restwarmte uit de smeltovens hergebruikt. Hiermee wordt gas bespaard. 

• ROCKWOOL introduceerde onlangs een nieuwe Rockfit generatie voor spouwmuren: deze spouwplaten gebruiken gemiddeld 20% minder primaire en secundaire grondstoffen, terwijl de uitstekende thermische prestaties behouden blijven.

3. REDESIGN - Herontwerpt met oog op circulariteit

Aandachtspunten
Anders ontwerpen. Rekening houden met hergebruik, reparatie en recyclage van onderdelen. Door vooraf een duidelijke keuze te maken voor bijvoorbeeld demontabel bouwen, recycleerbare materialen of gebruikte materialen ontstaat een heldere focus. BIM en gebouwpaspoort zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen!

Bijdrage ROCKWOOL
Ontwerpkeuzes ook voor isolatie: in zeer energiezuinige woningen ligt het volumepercentage isolatiemateriaal namelijk boven de 50%! Door te kiezen voor een circulair isolatiemateriaal kan een hoge bijdrage worden geleverd aan de circulariteit van een gebouw.

• Onze Technische Adviseurs denken graag in een vroeg stadium mee, waarbij ook gekeken wordt naar onder andere akoestiek en brandveiligheid in relatie tot circulariteit. Vaak leidt een nieuwe gebouwfunctie ook tot andere akoestische en/of brandeisen. Door al in de ontwerpfase rekening te houden met toekomstige mogelijke gebruiksfuncties, en te kiezen voor ROCKWOOL rotswol, kunnen aanpassingen in de toekomst voorkomen worden.

• De ROCKWOOL BIM Solution Finder bevat dynamische BIM-modellen
voor een groot deel van het ROCKWOOL assortiment en helpt sneller te ontwerpen en het risico op fouten te minimaliseren.

• Door te kiezen voor ROCKWOOL rotswol isolatie kies je voor een natuurlijk isolatiemateriaal, volledig recycleerbaar, met een zeer lange levensduur van wel 75 jaar én een lage milieu impact. Een zeer goede keuze met het oog op circulariteit! Van een keuze voor ROCKWOOL isolatie kun je in het kader van circulair bouwen nooit spijt krijgen. Het gunstige brandgedrag bijvoorbeeld kan een toekomstig nieuwe gebouwfunctie nooit in de weg staan.

4. RE-USE - Product hergebruik

Aandachtspunten
Industrieel, flexibel, demontabel en modulair bouwen. Milieu impact van hergebruikte materialen goed in de gaten houden. Denk bijvoorbeeld aan (te) grote transportafstanden (uitstoot CO2).

Bijdrage ROCKWOOL
• ROCKWOOL rotswol producten verouderen niet, waardoor een blijvend hoge isolatiewaarde is gegarandeerd. Door de levensduur van wel 75 jaar kunnen producten hergebruikt worden met behoud van de oorspronkelijke kwaliteit.

• Lege pallets op de bouwplaats laten ophalen door de gratis Pallet Retour Service.

5. REPAIR - Onderhoud & reparatie

Aandachtspunten
Voorkomen van duur onderhoud en reparaties. Tref voorzieningen voor makkelijk onderhoud of vervangen van modules.

Bijdrage ROCKWOOL
• Onze producten behouden hun uitstekende thermische prestaties gedurende de gehele levensduur van een gebouw en vereisen geen onderhoud of vervanging. ROCKWOOL isolatie is een waardevolle, eenmalige investering om de onderhoudskosten levenslang te verlagen.

• Isolatieplaten gemaakt van steenwol sluiten door hun veerkracht en unieke vezelstructuur perfect op elkaar aan zodat er geen kieren ontstaan waardoor warmte kan ontsnappen. Gebruik van tape en voegschuim is dus niet nodig.

6. RENOVATE - Product opknappen

Aandachtspunten
Het renoveren van bestaande gebouwen, zodanig dat de levensduur verlengd wordt.

Bijdrage ROCKWOOL
ROCKWOOL heeft tal van renovatie oplossingen die niet alleen thermisch isoleren, maar ook bij dragen aan een gezond, veilig en comfortabel binnenklimaat. De levensduur van een gebouw kan hierdoor worden verlengd.

7. REMANUFACTURE - Nieuw product van tweedehands (revisie)

Aandachtspunten
Het reviseren van producten, waarbij gebruik gemaakt wordt van oude producten of onderdelen.

Bijdrage ROCKWOOL
Bij de productie van recyclagebriketten worden diverse interne en externe reststromen ingezet: rotswolresten, restafval uit andere industrieën, metaalslakken, restafval uit de aluminiumindustrie, energiecentrales, afvalwater (spuiterij van Rockfon en Rockpanel) en zaag- en schuurstof van de Rockpanel fabriek.

8. RE-PURPOSE - Product hergebruik met ander doel

Aandachtspunten
Nieuwe producten maken van afval, met een ander doel. Bij voorbeeld banken die gemaakt worden van afval hout. Milieu impact van het ‘nieuwe tweedehands’ product moet wel in verhouding staan.

Bijdrage ROCKWOOL
Oude rotswol wordt terug gebracht in het smeltproces, waarna hiervan bij voorbeeld plafondplaten (Rockfon), gevelbekleding (Rockpanel), substraatmatten (Grodan) en regenwaterbuffering (Lapinus) worden gemaakt en vice versa.

9. RECYCLE - Verwerking en hergebruik materiaal

Aandachtspunten
Upcycling: verhogen van oorspronkelijke kwaliteit. Bijvoorbeeld oude flessen verwerken tot hippe kleding.
Recycling: oorspronkelijke kwaliteit blijft behouden. Bijvoorbeeld Rockcycle waarbij van bestaande rotswol producten nieuwe hoogwaardige rotswol producten gemaakt worden.
Downcycling: oorspronkelijke kwaliteit blijft niet behouden. Bij voorbeeld beton dat wordt vermalen tot gebroken puin als fundatie onder wegen.

Bijdrage ROCKWOOL
• ROCKWOOL beschikt al sinds 1992 over een eigen recyclagefabriek. Hier worden rotswolresten uit eigen fabriek en van de bouwplaats tot briketten geperst om vervolgens te worden hergebruikt als secundaire grondstof voor de productie van nieuwe hoogwaardige steenwol producten. Het unieke van rotswol is dat het oneindig kan worden gerecycleerd met behoud van de oorspronkelijke kwaliteit. Van gerecycleerd materiaal worden naast isolatie ook substraatoplossingen van Grodan, Rockpanel gevelbekleding, Rockfon plafondpanelen en het Rockflow® regenwaterbufferingssysteem van Lapinus geproduceerd.

• ROCKWOOL is één van de weinige isolatiefabrikanten met een eigen retoursysteem, genaamd Rockcycle. Met behulp van containers worden rotswolresten eenvoudig ingezameld en gescheiden van overig afval, opgehaald en ter recyclage bij de recyclagefabriek van ROCKWOOL aangeleverd. Zo sluiten we de kringloop.

10. RECOVER - Energie uit verbranding of vergisting

Aandachtspunten
Verlies van grondstoffen. Let op emissies van schadelijke stoffen bij verbranding.

Bijdrage ROCKWOOL
• Bij de ROCKWOOL productie worden zogenaamde Anodes ingezet als secundaire brandstof. Dit is een afvalproduct uit de metaalindustrie.

• ROCKWOOL heeft begin 2019 geïnvesteerd in de bouw van een silo om alternatieve en CO2 arme brandstoffen in te kunnen zetten in één van de smeltovens.